गुल्मी जिल्लाको चौथो बैठक तथा अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न