राजतन्त्र पुनःस्थापनाको लागि जिल्लास्तरीय नागरिक भेला