अहिलेको लडाई केपी प्रवृत्ति बिरुद्धको होःजगप्रसाद शर्मा