प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत मालिकाका अति विपन्न ६१२ जनालाई रोजगार प्रदान, घरपरिवार चलाउन सहयोग पुग्ने बिश्वास