श्रृङ्गेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न