नेपाल मानव अधिकार सगठन लुम्बिनी प्रदेश परिषद बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम तानसेनमा सम्पन्न