मन्त्री र सांसदहरुलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु ।।