गलकोटमा तरुणदल नगर मेला तथा संगठन विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न।