माध्यमिक तहको शिक्षा सन्चालन गर्न बिद्यालय तिब्र रुपमा लागेको छ: प्रधानाध्यापक गौतम