पाण्डबखानी रमुवा मोटर बाटो चैत १ गते देखि बन्द हुने ।