रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा न ४ बलेटक्सार आसपासमा बाघको आतंक