पवित्र धार्मिक स्थल रुरुधाममा विकासका पुर्वाधार हरु निर्माण हुदै: महँगियो घर जग्गाको मूल्य