सर्वोच्चको फैसलाबारे प्रचण्डको प्रतिक्रिया अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न आयो