पाण्डबखानी स्वास्थ चौकीमा १५१ जनाले कोरोना खोप लगाए ।