पाल्पाको रिब्दिकोट १ मा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको लागि आबेदन दिनेको संख्या ८८३ जना