गुल्मीमा अबैध रुपमा सिसि क्यामेरा जडान, जिल्ला प्रशासनसंग छैन वास्तविक डाटा