सिसम ज्ञवालीको दुवै मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि सहयोगका अपिल