गुल्मीको अर्वेनी र आपचौरमा भिषण आगलागि, ४ घर र २ गोठ जले