रेसुङ्गा नगरपालिकामा प्रदेशब्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न