गुल्मीको छत्रकोटमा तेस्रो राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्ड प्रतियोगिता सुरु