गुल्मीको धुर्कोटमा आर्युवेद गाउघर क्लिनिकको उद्धघाटन