प्रहरी चौकी श्रृङ्गा गुल्मीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन