गुल्मीको छत्रकोट ४ को जंगलमा लागेको आगो नियन्त्रण बाहिर