मदानेमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, १५ सय बढी लाभाम्बित