गुल्मीमा राष्ट्रपति रडिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता स्थगित