गुल्मीको छत्रकोट ४ मा २ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको शिलन्यास