रुरु धार्मिक नामक भित्ते पात्रो बिमोचन तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न