गुल्मीमा माक्स खै अभियान सन्चालन हुदै, मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना