गुल्मीमा श्रीमानको मृत्युको १२ औ दिनमा लगाइन रातो पहिरन