छत्रकोट गाउँपलिका हर्दिनेटामा सुबिधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीको सिलन्यास