पुस्तान्तरणमा समन्वय गर्न सके लैंगिक हिंसा न्युनिकरण हुन्छ : उपाध्यक्ष निरमाया तरामु