धुर्कोट वाग्लामा ज्येष्ठ नागरिकलाई लौरो, रेडियो र थर्मस वितरण