धुर्कोट गाउँ पालिका ७ वाग्लामा जेष्ठ नागरिकलाई थर्मस, लौरो रेडिया र रकम वितरण ।