बर्बोट बजार ब्यवस्थापन समितिद्वारा सुर्ती जन्य बस्तुको बिक्री बितरणमा रोक