इजरायल आक्रमण पछि अपहरणमा परेका सबै हमास संग नभएको हमासको भनाई ।