आम्दा अस्पतालमा गुल्मीकी सुत्केरीको मृत्यु, मेसु डाक्टर माथी कुटपिट ।