बिजुलीको तार चुडिएर खस्दा खेत जोतिरहेका किसान र गोरुको मृत्यु ।