रुकुमपूर्वमा फलाम खानी उत्खननका लागि अध्ययन सुरु ।