चीनको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्प गयो सयौको मृत्यु ।