गृह मन्त्रालयले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नभएको बतायो