एसईईको तयारी पूरा, ४ लाख ७४ हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै