चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा, आगलागीबाट एक घर पूर्ण नष्ट