पाल्पा तानसेन बजारभित्रका मुहान सुके, सुख्खा मौसमसँगै खानेपानीको समस्या