आज विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइयो