स्वास्थ्य सुविधाको कमि हुन नदिने नगरप्रमुख अधिकारीको भनाई