गुल्मीको श्रृङगेश्वर बहुमुखि क्याम्पसमा शैक्षिक सामाग्री बितरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न