गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा एच.आई.भि. एड्स हेरचाह तथा स्याहार सम्वन्धि तालिम सुरु