पिसावले पोल्छ ? बेलैमा ख्याल गरौं पछि नि सन्तान पनि हुन सक्छ