सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्ने क्रममा ४ जनाको ज्यान गयो