गुल्मीमा पहिरोले सिङ्गो गाउँ प्रभावित, बिज्ञ टोलिले अध्ययन गनुपर्ने